Uslovi i pravila kupovine ulaznica za utakmice Arsenala

Uslovi i pravila kupovine ulaznica za utakmice Arsenala
Primjer e-Ulaznice sa jedne od prethodnih utakmica

1. Svaki član ima pravo prijaviti se za jednu kartu. Tek u slucaju viška, može se ponuditi više karti jednom članu.
2. Ukoliko dobijemo traženi broj karata, karte se dodjeljuju po principu jedan čovjek – jedna karta (1:1).
3. Ukoliko dobijemo manji broj karti nego što nam treba da ispunimo princip 1:1, raspodjela će ići na principu staža/aktivnosti u Udruženju.
   3.1 Članovi koji su u Udruženju duže imaju prioritet. U razmatranje se uzimaju članarine nakon re-organizacije 2021. godine.
   3.2 Članovi koji su svojim radom doprinijeli opstanku Udruženja i/ili dizanju Udruženja na novi nivo. Moramo napomenuti da je veoma malo ljudi koji spadaju u ovu kategoriju, te je ovo način iskazivanja poštovanja i zahvalnosti prema tim članovima.
   3.3 Članovi koji su već bili na više utakmica tekuće sezone će imati niži prioritet od redovnih članova kojima je prvi put da idu na utakmicu. Ovim pokušavamo imati fer osnovu po kojoj će svako dobiti priliku.
   3.4 Redovni članovi imaju prioritet nad vanrednim članovima.*
   3.5 Državljani BiH kojima je potrebna viza za odlazak na utakmicu će, zbog komplikovanijeg odlaska u UK, imati veći prioritet od onih koji imaju tu olakšicu da im ne treba viza za odlazak na utakmicu.
4. Ukoliko na kraju, iz nekog razloga, ostane karta viška onda tu kartu prodajemo prvoj osobi koja se javi nakon obavještenja na društvenim mrežama.
5. Doživotni članovi neće imati veći prioritet od redovnih, dakle imaju isti status po pitanju kupovine ulaznica kao i redovni članovi.
6. Prilikom prijave za kartu, potrebno je uplatiti depozit kao osiguranje u slučaju odustajanja od karte. Za domaće utakmice u Velikoj Britaniji depozit iznosi 80KM a za gostujuće evropske 50KM.
   6.1 Ukoliko član odustane od karte iz neopravdanih razloga, gubi pravo na povrat depozita.
   6.2 Ukoliko član drugi put odustane od karte iz neopravdanih razloga, pored gubitka depozita, članu se izriče suspenzija na prijave za kartu u trajanju jedne kalendarske godine.
   6.3 Nakon trećeg odustajanja od karte, članu se izriče doživotna suspenzija na prijave za karte.
7. Svi članovi su obavezni da, prije dodjele karte, na zahtjev Udruženja prilože dokument (pasoš ili vizu) koji im omogućuje ulaz u Veliku Britaniju (UK).**
8. U slučaju preprodaje karte, članu koji je preprodao kartu koja mu je dodijeljena se izriče doživotna suspenzija u Udruženju. Također, član ce biti prijavljen Arsenal FC kako bi mu/joj se onemogućila prijava za karte kroz druge kanale.

* Definicija redovnog i vanrednog člana
1. Redovni član je član koji se učlani u redovnom periodu primanja novih članova koje Udruženje najavi svake godine (redovana članarina 15KM).
2. Vanredni član je član koji se učlani van redovnog perioda i njegova/njena članarina vazi samo za tekuću godinu. U slučaju potražnje karte, član se smatra vanrednim do kraja tekuće sezone dok se iduće sezone, ukoliko pocinje u tekucoj kalendarskoj godini, članarina tretira kao redovna. (vanredna članarina iznosi 30 KM)
** Važi samo za utakmice u Velikoj Britaniji (UK)