Kako obnoviti članarinu?

Kako obnoviti članarinu?

Potrebno je da uplatite članarinu i skenirate ili uslikate uplatnicu nakon čega ste obavezni da nam sliku uplatnice pošaljete na e-mail arsenal.bihsc@gmail.com.

Cijene obnove članarine za 2023 godinu:

(za članove iz BiH)

–              Odrasli  – 10KM

–              Mladi Topnici (0-13god) – 6KM

–              Familijarna članarina (1 odrasli + 2 djece) – 20KM

 

Podaci za uplatu se nalaze u nastavku

Transakcijski račun: 1613000117972813(Eldar Čaušević)

 

Krajnji rok za učlanjivanje i obnovu članarina za ovu sezonu je 31.12. 2023. godine